Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motus Fizjoterapia Marta Świderska
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Adres gabinetu

ul. Szwedzka 7D
54-401 Wrocław

Motus Fizjoterapia - Fizjoterapeuta Marta Świderska (Drozdowska) Wrocław

Gabinet mieści się we Wrocławiu w dzielnicy Fabryczna na Muchoborze Małym między osiedlem Nowy Dwór a Muchobór Wielki.